Principalele simptome ale tulburărilor de personalitate (II)

Tulburarea de personalitate BORDERLINE

 

ELEMENT ESENȚIAL: pattern pervasiv de instabilitate a relațiilor interpersonale, a imaginii de sine, a afectelor și impulsivitate marcantă. Persoana cu Bordeline face eforturi disperate pentru a evita abandonul real sau imaginar, prezintă frică intensă de abandon, mânie inadecvată, impulsivitate și disforie.

CRITERII DE DIAGNOSTIC:

tulburarea de personalitate A) Un pattern pervasiv de instabilitate a relațiilor interpersonale, a imaginii de sine, a afectului și impulsivitate marcantă. Începe precoce în viața adultă și simptomele sunt prezente într-o varietate de contexte, indicate de cel puțin cinci dintre următoarele:

1. eforturi disperate de a evita abandonul real sau imaginar;

2. un pattern de relații interpersonale intense și instabile caracterizat prin alternare între extremele de idealizare și devalorizare;

3. perturbare de identitate;

4. impulsivitate în cel puțin două domenii care sunt potențial autoprejudiciate (de exemplu: cheltuieli, sex, abuz de substanțe etc);

5. comportament, gesturi sau amenințări recurente de suicid sau comportament automutilant;

6. instabilitate afectivă datorată unei reactivități marcate a disoziției;

7. sentiment cronic de vid;

8. mânie intensă, inadecvată sau dificultatea de a controla mânia;

9. ideație paranoidă sau simptome disociative severe, tranzitorii în legătură cu stresul.

 

Tulburarea de personalitate HISTRIONICĂ

 

ELEMENT ESENȚIAL: emoționalitate pervasivă și persistentă precum și căutarea atenției. Persoanele sunt iritate sau nu se simt apreciate, expresia emoțională poate fi superficială și rapid schimbătoare. Ei uzează de aspectul lor fizic pentru a atrage atenția și au un stil extrem de vag de a vorbi.

DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL CU:

– tulburarea Borderline – aici apare autodistructivitatea, întreruperea coleroasă a relațiilor etc;

– tulburarea Antisocială – histrionicii sunt mai impulsivi, superficiali, căutători de aventură;

– tulburarea Narcisică – aceștia pot exagera intimitatea relațiilor cu alți oameni;

– tulburarea Dependentă – în cazul căreia persoanele sunt extrem de dependente.

CRITERII DE DIAGNOSTIC:

Un pattern pervasiv de emoționalitate excesivă și de căutare a atenției, care începe precoce în perioada adultă și este prezent într-o varietate de contexte, așa cum este indicat de cinci sau mai multe dintre:

1. individul se simte incomod în situația în care nu se află în centrul atenției;

2. interacțiunea cu alte persoane este caracterizată adesea printr-un comportament seducător sau provocator sexual inadecvat;

3. prezintă o schimbare rapidă și o expresie superficială a emoțiilor;

4. se folosește în mod constant de aspectul fizic pentru a putea atrage atenția;

5. manifestă autodramatizare, teatralism și o expresivitate emoțională excesivă;

6. are un stil de a vorbi extrem de impresionant și lipsit de detalii;

7. este sugestionabil adică ușor de influențat de alții sau de circumstanțe;

8. consideră relațiile a fi mai intime decât sunt în realitate.

 

Tulburarea de personalitate NARCISISTICĂ

 

tulburarea de personalitateELEMENT ESENȚIAL: pattern pervasiv de grandoare, necesitate de admirație și lipsa de empatie.

CRITERII DE DIAGNOSTIC:

Un pattern pervasiv de grandoare, necesitatea de a fi admirat și lipsa de empatie. Începe precoce în viața adultă și este prezent într-o varietate de contexte, așa cum este indicat de cinci sau mai multe dintre următoarele:

1. individul are un sentiment grandios de autoimportanță;

2. este preocupat de fantezii de succes nelimitat, de putere, de strălucire;

3. persoana crede că este ”un om aparte”, unic și poate fi înțeles numai de (sau trebuie să se asocieze doar cu) anumite persoane;

4. necesită admirație excesivă;

5. are un sentiment de îndreptățire adică pretenții exagerate de tratament favorabil sau de supunere automată la dorințele sale;

6. este explorator interpersonal adică profită de alte persoane pentru a-și atinge scopurile;

7. este lipsit de empatie – nu este capabil să recunoască sau să se identifice cu sentimentele altora;

8. este adesea invidios pe alții sau crede că alte persoane sunt invidioase pe el;

9. prezintă comportament sau atitudini arogante, sfidătoare.

 

Tulburarea de personalitate EVITANTĂ

 

ELEMENT ESENȚIAL: un pattern pervasiv de inhibiție socială, sentiment de inadecvare și hipersensibilitate la evaluarea negativă.

CRITERII DE DIAGNOSTIC:

A) Un pattern pervasiv de inhibiție socială, sentiment de inadecvare și hipersensibilitate la evaluarea negativă. Debutul este precoce în perioada adultă și este prezent într-o varietate de contexte, după cum este indicat de patru dintre următoarele:

1. evită activitățile profesionale care implică un contact interpersonal semnificativ, din cauza fricii de critică, dezaprobare sau rejecție;

2. nu dorește să se asocieze cu alte persoane decât dacă este sigur că este apreciat;

3. manifestă reținere în relațiile intime de teamă să nu se facă de râs;

4. este preocupat de faptul de a nu fi criticat sau rejectat în situațiile sociale;

5. individul este inhibat într-o situație interpersonală nouă din cauza sentimentelor de inadecvare;

6. persoana se vede pe sine ca fiind inaptă social, inatractivă sau inferioară altora;

7. refuză să-și asume riscuri personale sau să se angajeze în orice activitate nouă din cauza faptului că aceasta l-ar putea pune în dificultate.

 

Tulburarea de personalitate DEPENDENTĂ

 

ELEMENT ESENȚIAL: necesitatea excesivă și pervasivă de a fi tutelat de cineva ceea ce duce la un comportament submisiv și aderent și la frica de separare.

CRITERII DE DIAGNOSTIC:

tulburarea de personalitateO necesitate excesivă și pervasivă de a fi tutelat care duce la un comportament submisiv și adeziv și la frica de separare. Începe precoce în perioada adultă și apare într-o gamă largă de contexte, așa cum este indicat de cinci dintre:

1. are dificultăți în a lua decizii comune fără o cantitate excesivă de consilii și reasigurări din partea altor persoane;

2. necesită ca alții să-și asume responsabilitatea pentru cele mai importante domenii ale vieții sale;

3. individul are dificultăți în a-și exprima dezaprobarea față de alții din cauza fricii de a nu pierde suportul sau aprobarea;

4. nu reușește să inițieze proiecte sau să facă ceva singur;

5. merge foarte departe pentru a obține solicitudine și suport de la alții, se oferă chiar voluntar să facă lucruri neplăcute;

6. se simte incomodat sau lipsit de ajutor dacă rămâne singur din cauza fricii exagerate de a nu fi în stare să aibă grijă sine;

7. caută urgent altă relație drept sursă de solicitudine și suport când o relație strânsă se termină;

8. persoana este exagerat de preocupată de frica de a nu fi lăsat să aibă grijă de sine.

 

Tulburarea de personalitate EVITANTĂ

 

ELEMENT ESENȚIAL: un pattern pervasiv de inhibiție socială, sentimente de inadecvare și hipersensibilitate le evaluarea negativă.

CRITERII DE DIAGNOSTIC:

A) Un pattern pervasiv de inhibiție socială, sentimente de inadecvare și hipersensibilitate la evaluarea negativă. Începe precoce în perioada adultă și este prezent într-o varietate de contexte așa cum este indicat de patru dintre următoarele:

1. evită activitățile profesionale care implică un contact interpersonal semnificativ, din cauza fricii de critică, dezaprobare sau rejecție;

2. nu dorește să se asocieze cu alți oameni decât dacă este sigur că va fi apreciat;

3. manifestă reținere în relațiile intime de teamă să nu se facă de râs;

4. este preocupat de faptul de a nu fi criticat sau rejectat în situațiile sociale;

5. este inhibat în situații interpersonale noi din cauza sentimentelor de inadecvare;

6. se vede pe sine ca inapt social, inatractiv sau inferior altor persoane;

7. refuză să-și asume riscuri personale sau să se angajeze în orice activitate nouă din cauza faptului că acest lucru l-ar putea pune în dificultate.

 

Tulburarea de personalitate OBSESIV-COMPULSIVĂ

 

ELEMENT ESENȚIAL: preocuparea pentru ordine, perfecțiune și control mental și interpersonal, în detrimentul flexibilității, deschiderii și eficienței.

CRITERII DE DIAGNOSTIC:

Un pattern pervasiv de preocupare pentru ordine, perfecțiune și control mental și interpersonal în detrimentul felxibilității, deschiderii și eficienței. Debutul este precoce în perioada adultă, iar simptomele sunt prezente într-o varietate de contexte, după cum este indicat de cel puțin patru dintre următoarele:

1. persoana este preocupată de detalii, reguli, liste, ordine, organizare sau planuri astfel că obiectivul major al activității este pierdut;

2. prezintă perfecționism care interferează cu îndeplinirea sarcinilor;

3. individul este excesiv de devotat muncii și productivității mergând până la excluderea activităților recreative și amicițiilor;

4. este hiperconștiincios, scrupulos și inflexibil în problemele de moralitate, etică sau valori;

5. refuză să delege sarcini sau să lucreze cu alții în afara cazului în care aceștia se supun modului său de a face lucrurile;

6. este incapabil să se debaraseze de obiecte uzuale inutile;

7. adoptă un stil avar de a cheltui;

8. prezintă rigiditate și obstinație.

 

Sursa:

DSM IV

Submit a Comment

Your email address will not be published.